• Nazlıcan Yamankurt

Görsel Düzenleme Terminolojisi

En son güncellendiği tarih: Oca 16

Yalnızca görme duyumuzun tüm izlenimlerin %80'ini algılamamız için yeterli olduğunu biliyor muydunuz?


Duyulara hitap edebilme yeteneğini geliştirmiş markalar, görme duyusunun ne kadar önemli olduğunu bilir. Bundan hareketle de özellikle mağazalarında, görsel pazarlama taktikleri ile marka kimliğini ve duruşunu müşterilere aktarmaya çalışır.

Son dönemlerin en popüler pazarlama stratejileri arasında olan görsel düzenleme, en basit tanımıyla, marka kimliğinin ve hissinin mağazalara en doğru şekilde aktarılmasını ve müşterilere yansıtılmasını sağlamaktır. Bütün duyuların içinde görmeye odaklanarak, etkin bir marka algısı oluşturmak bu şekilde mümkündür.


Biz de görsel düzenlemeye başlamak, sahip olduğu bilgileri geliştirmek ya da bu alanda olan bitenlerle ilgili konseptlere aşina olmak isteyenler için bir kaynak sunmak istedik. Bu sebeple de aşağıda alfabetik sıralı ve ayrıntılı tanımları bulabileceğiniz bir "Görsel Düzenleme Terminolojisi" hazırladık.


Hadi bu kavramlara birlikte göz atalım!


Afiş (Banner): Genellikle kumaş veya işlenmiş kağıttan yapılmış renkli grafiklerle tasarlanmış ve hedef müşterilerin dikkatini çekmek için oluşturulmuş iletişim aracıdır.


Ana Renkler (Primary Colors): Farklı oranlarda karışımlarıyla diğer tüm renkleri oluşturabilen üç renktir. Bunlar; kırmızı, mavi ve sarıdır.


Ara Renk (Intermediate Color): Birincil ve ikincil renklerin herhangi iki tanesinin eşit oranlarda karıştırılması sonucu oluşan renklerdir.


Arka Duvar (Back Wall): Bazen mağaza, bazen mağazanın arkasındaki manzara ve bazen de mimari duvar olarak seçilen; mağazadaki en önemli ikinci satış alanlarından biridir. Tüketiciyi mağazanın önünden, arkasına göz atmaya ikna eden güncel, modaya uygun koordineli ürünlerle doldurulan duvardır.


Askı (Hanger): Giysileri asmak için kullanılan bir alettir.


Askı
Askı


Aydınlatma (Lighting): Vitrine ve ürünlere dikkat çekmek, mağaza imajı oluşturmak için kullanılan ışık setleridir.Aydınlatma Çeşitleri
Aydınlatma Çeşitleri

Baskınlık (Dominance): Vitrinde gözleri üstüne çeken ve müşterinin gözünü kompozisyonun diğer ürünlerinden ayırarak, belli bir ürüne vurgu yapılmasıdır. Belirli bir perakendecinin ticari mal çeşitlerini sergilemek anlamına gelir.


Baza: Vitrinlerde ürünlerin yerden hafif yüksekte durması için (standart olarak 10 cm olurlar) kullanılan zemin platformu.


Birlik (Unity): Bir vitrinde ögelerin hoş, uyumlu bir bütün halinde düzenlenmesi veya gruplandırılması halidir.


Bitişik alanlar (Adjacencies): Kullanılan ürünleri yan yana konumlandıran zemin düzenlemeleridir.

Çekirdek veya "Ekmek ve Tereyağı" Alanı (Core or “Bread & Butter” Area) : Bir mağazanın temel ürünler, büyük çeşitler, koordineli gruplamalar ve ilgili bölümler gibi hacimli malları sergilemek ve barındırmak için ayırdığı orta bölme veya alana verilen addır.

Çeşitlilik Vitrini (Variety Display): Bir mağazada bulunan alakasız ögelerin birlikte sergilenmesiyle oluşan vitrindir.

Çıkıntı (Ledge): Duvardan uzanan bir uzantı veya raf benzeri çıkıntıdır. Sergi ve ürün sunumları için uygundur.

Değer (Value): Bir rengin açıklığı veya koyuluğuna verilen addır.


Dekor: Bir görüntüleme temasını, ürün konseptini veya görsel ortamı güçlendirmek için kullanılan nesne veya ögelerin tümüdür.

Denge (Balance): Görsel satıcılar tarafından birleşik bir kompozisyon için ögelerin vitrin boyunca eşit ağırlık ve konumlandırma oluşturmak için kullanılan tasarım ilkesi;

İki tür denge ilkesi bulunur;

  • Resmi veya Simetrik Denge (Formal or Symmetrical Balance): Bu ilkeye göre, vitrinin her bir tarafı, diğer tarafın ayna görüntüsüdür veya eşit ağırlıktaki ögeler, vitrinin her iki yanında eşit uzaklıkta bulunur. Özellikle pahalı ürünleri sergilemek için kullanılır; iş kıyafetleri, resmi ürünler vb.Simetrik Denge
Simetrik Denge

  • Gayri Resmi veya Asimetrik Denge (Informal or Asymmetrical Balance): Vitrinin her iki tarafı da eşit ağırlıkta görünür, ancak öğeler birbirinin kopyası değildir. Biçimsel dengeden daha ilginç ve elde edilmesi daha zor bir denge ilkesidir. Daha çok herkesin ulaşabileceği ürünleri sergilemek için kullanılır; spor giyim, günlük giyim vb.Asimetrik Denge
Asimetrik Denge

Dikkat Çekici Cihazlar (Attention-Getting Devices): Tüketicinin dikkatini çeken teşhir aracı veya mekanizmalarıdır. Ör. renk, sürpriz veya şok, mizah, nostalji, hareket


Doku (Texture): Bir yüzeyin nasıl hissettirdiğini veya ögenin "elini" tanımlayan bir tasarım veya sanat öğesidir. Doku, ürünün rengini etkiler veya ışığın pürüzlü veya parlak bir yüzeyde soğurulması veya yansımasından etkilenir.

Dört Kollu Askı (Fourway Faceout Fikstürü): Ürünleri tutmak ve sunmak için kullanılan dört kollu araç: Dört farklı ürün sınıflandırmasının veya giysinin önden görünümü, her kolda/çatalda bir tane olmak üzere aynı anda gösterilebilir.


Ekli Satış (Add-on-Sale): Satış noktasında müşterinin satın alma için nihai seçimine eklenen mal; satış temsilcisi tarafından önerilen ek ürünler veya tüketicinin nihai ürün seçimini tamamlamak için görsel sunum oluşturulmasıdır.

Entegre Pazarlama İletişim Planı (IMC) (Integrated Marketing Communication Plan): Perakendecinin reklam, özel etkinlikler ve promosyonlar, görsel mağazacılık, tanıtım ve moda koordinasyonunun promosyon araçlarını kullanması veya koordinasyonu ve hedef tüketiciye sürekli ve tutarlı bir pazarlama stratejisi ve mesajı sunmak için eğitilmesini de içinde bulunduran planlamadır.

Fikstür (Fixture): Mal veya ürün kategorilerini tutmak ve sunmak için ihtiyaç duyulan ve genellikle yerleri değişmeye, sabit araçlara verilen addır.

Floresan Işık (Fluorescent Light): Çok az gölgeli düz ışık; düşük maliyetler ve genel mağaza aydınlatması için oldukça verimlidir. Ürün dokusu veya rengine odaklanmaz.

Genel Aydınlatma (General Lighting): Her seviyede aydınlatma veya birincil aydınlatmanın adıdır.

Gondol (Gondola): Ürünü koridorlarda veya yoğun trafik alanlarında satmak için kullanılan düz tabanlı ve dört düz kenarlı fikstüre verilen addır.

Gondola
Gondola

Gondolbaşı (Endcap Display): Tüketiciyi eklenti veya ani satın alma işlemleri yapmaya ikna etmek için giriş koridoruna doğru yerleştirilmiş malların sergilendiği alanlardır.


Gondolbaşı
Gondolbaşı


Gölge (Shadow): Aydınlatmada, vitrinin diğer alanlarına, ürün sunumuna veya mağazaya kıyasla daha karanlık olan alandır.

Gölge Kutusu (Shadow Box): Pahalı veya özel ürünleri sergilemek için küçük, yükseltilmiş cam vitrin kutusudur.


Görsel Mağazacılık (Visual Merchandising): Satışları teşvik etmek ve kar marjlarını artırmak için yapılan mağaza tasarımı, ürün sunumu ve vitrin kombinasyonları bütünüdür.


Görsel Mağazacılık Departmanı (Visual Merchandising Department): Perakende mağazasında, Satış Promosyonu Bölümünde mağaza ortamından, ürün sunumundan ve vitrinden sorumlu departmandır.

Görsel Mağazacılık - Perakende Departmanı (Visual Merchandising – Retail Department): Markanın müşterisi, perakende mağaza alıcısı ve satıcısı ile etkileşiminden sorumlu departmandır.Görsel Mağazacılık
Görsel Mağazacılık


Görsel Mağazacılık - Ticaret Departmanı (Visual Merchandising – Trade Department): Bir marka şirketinde ticari fuarların ve showroomların geliştirilmesi ve yürütülmesinden sorumlu departmandır. Ürünleri konumlandırmak, marka farkındalığını artırmak ve olumlu kurumsal imajı sergilemek için pazarlama stratejilerini yürütür.

Görüş Hattı (Sightline): Bir koridorda veya mağazada, tüketicinin mağazanın arkasına bakarken ön koridordan görebileceği alandır. Ön koridordan bakıldığında arka ve yan duvarlar görünür. Koridorların, duvarların ve sergi malzemelerinin yerleştirilmesiyle görüş hattı stratejik olarak tasarlanabilir.Görüş Hattı

Gösterim Küpü (Demonstration Cube): Manken platformu, teşhir yüzeyi vb. için kullanılan kumaşla kaplanmış, lamine edilmiş veya bitmiş ahşaptan yapılan bloklara verilen addır.

Grafikler (Graphics): Sanat eserleri, eskizler, büyütülmüş baskılar, fotoğraflar ve ürünleri tasvir etmek ve / veya havayı ayarlamak, mağaza ambiyansı, dekor ve imaj oluşturmak için kullanılan ticari araçlardır.


Hat yönü (Line): Bir mağazanın akış çizelgesi, vitrin için dikkat çekici bir uygulamadır.

Farklı şekillerde hat yönleri oluşturmak mümkündür. Bunlar;

  • Eğri Hat (Curve Line): Bir yay ya da daire şeklindedir; zarafet, çekicilik, kadınlık, yumuşaklık, akış verir.

  • Çapraz Hat (Diagonal Line): Hareket ve heyecanı çağrıştıran eylem çizgisi; eylemi, gücü, güçlü ve dinamik hareketi belirtir.


Çapraz Hat
  • Yatay Hat (Horizontal Line): Uzun, alçak, geniş yayılma şeklindedir; rahat, huzurlu, sakin, sessiz, sakin bir ortam sağlar.

  • Dikey Hat (Vertical Line): Zemini tavana birleştiren düz çizgiler şeklindedir; gücü, yüksekliği, gururu, ihtişamı, zarafeti sembolize eder.


Dikey Hat

Hedef Tüketici (Pazar) (Target Consumer (Market)): Mağazanın, tüketicinin ihtiyaç ve isteklerini karşılarken en iyi değeri sunabileceği daha büyük homojen bir pazarın alt segmentidir. Bir parçası benzer ihtiyaçları ve istekleri olan ve perakendecinin bu ihtiyaçları ve istekleri karşılayacak ürünleri veya hizmet tekliflerini içerir.

Izgara Kat Planı (Grid Floor Plan): Armatürlerin zemine doğrusal bir düzende yerleştirildiği, mağaza genelinde trafik düzenleri için yatay ve dikey koridorlar oluşturan zemin düzenidir.


İkincil Renkler (Secondary Colors): Ana renk çiftlerinin karışımıdır. Bunlar turuncu, mor ve yeşildir.

İlgili Ürün Vitrini (Related Merchandise Display): Aynı son kullanıma sahip ögelerin görüntülenmesidir. Ögeler ilişkili olabilir veya aynı renk, tema, trend veya ürün sınıflandırmasını paylaşabilir.

İşaret (Sign): Mağaza binasının dışında veya mağaza içindeki bir alanı belirten grafik veya tabeladır. Grafik, renk, harf türü ve yazı tipi, ölçek ve malzemeler aracılığıyla mağaza imajını yansıtır.

Kat Planı (Floor Plan): Mağaza zemin alanının duvar alanları, koridorlar ve fikstür yerleşiminin gösterildiği düz bir taslak veya çizime verilen addır.Kat Planı
Kat Planı

Katmanlama (Layering): Bir ürünün diğer ürünlerin üzerine yerleştirilmesi veya konumlandırılmasıdır. Ek satış imkanı ve görüntü derinliği sağlar.

Kiosk: Ürünleri barındırmak ve sunmak için demirbaş veya bağımsız, açık uçlu birim; maksimum görünürlük için genellikle mağaza koridorlarında, ana trafik yollarında veya açık alanlarda bulunur.

Koridor Vitrinleri (Windows-on-the-Aisle): Tüketicinin mağazaya girerken ilk önce gördüğü, genellikle bir koridorda, mağaza önünde bulunan alandır. Burada genellikle en seçkin ürünler, yeni gelenler ve en popüler mallar bulunur.

Krom (Chrome): Ürün kategorilerini, sınıflandırmaları ve mal gruplamalarını sunmak için perakende mağazasında, panellerde kullanılan parlak kaplamaya verilen addır.

Kurumsal Vitrin (Institutional Display): Mağazanın ürünlerini tanıtmak yerine, mağazanın imajını tanıtan veya mağazanın desteklediği bir amacı tanıtan görsel düzenlemelerdir.

Logo: Bir markayı ifade eden sembol, grafik, amblem, işaretlerdir.

Marka

Mağaza İmajı (Store Image): Tüketicinin mağazanın kişiliğini kavradığı zihinsel algıdır.

Mağaza Konsepti (Shop Concept): Benzer tür ürünlerin veya aynı markanın çeşitli ürün sınıflandırmalarının satıldığı ve sergilendiği küçük mağaza alanıdır. Bir yaşam tarzını tasvir etmek, belirli bir marka veya tasarımcı için imaj oluşturmak için belirlenen küçük mağaza alanıdır.

Mağaza Nitelikleri (Store Attributes) : Mağaza imajını oluşturan, hedef tüketicinin mağazanın neye benzediğine dair zihinsel bir izlenim oluşturmasına yardımcı olan ipuçları veya ögelerdir. Ögeler mağazanın hikâyesini içerir: Dış ve iç dekor gibi fiziksel ipuçları, tür ve miktar dahil olmak üzere müşteri hizmetleri, mağaza personeli, satış ve fiyatlandırma politikaları, dağıtım kanalı ve mağazanın yeri, pazarlama ve promosyon karışımını barındırır.

Mağaza Planlayıcısı (Store Planner) : Mağazaların iç ve dış görünümünü, renklendirme ve aydınlatmayı da dikkate alarak planlayan tasarımcı, mimar veya görsel sorumlu gibi kişilerdir.Mağaza Planlayıcısı

Mağazacılık Politikası (Merchandising Policy) : Perakendecinin ticari satış planlarını ve satıcı seçimi, perakendeci/satıcı matrisi, fiyatlandırma politikaları, sunum ve görüntüleme politikaları, indirim politikaları ve promosyon çalışmalarını kapsayan çalışma prensibidir.

Manken (Mannequin): Kıyafetleri sunmak için kullanılan insan formunun kopyasına verilen addır.Manken

Marka (Brand): Bir şirketin ürün veya hizmetlerini tanımlayan ve bunları diğer şirketlerin ürünlerinden ve hizmetlerinden ayıran; ad, işaret, sembol, logo, grafik, renk kombinasyonu, terim, jingle gibi herhangi bir kavram veya özelliğe verilen addır.

Marka İletişimi / Pazarlama İletişimi Bölümü (Brand Communications/Marketing Communications Division) : Bir markanın veya üreticinin, görsel mağazacılık alanında perakende, reklam, özel etkinlikler ve promosyonlar, tanıtım gibi işlerinden sorumlu olan bölümüdür.


Marka İmajı (Brand Image) : Markayı veya perakendeciyi tanımlayan ve rakiplerine kıyasla markayı konumlandırmaya yardımcı olan özellikler, nitelikler ve ipuçlarının hepsine verilen addır.

Markiz (Marquee) : Mağaza girişinin üzerindeki gölgelik veya tente ve onun üzerindeki mağaza adlarının listesini içeren büyük işarete verilen isimdir.

Medya Karması (Media Mix) : Mağazanın doğrudan posta, internet, dergi, gazete, açık hava reklamcılığı, radyo, televizyon gibi medya kanallarını kullandığı birleşimdir.

Moda Görüntüsü (Fashion Image) : Bir mağazanın ürününün moda döngüsündeki veya modanın çan eğrisindeki konumudur. Belirli bir trend, konsept veya ürün için modanın hareketini ve yönünü tahmin etmek için kullanılan araca verilen addır.

NADI (National Association of Display Industries) : Görsel mağazacılık malzemesi üreticileri ve distribütörlerinden oluşan organizasyondur.

Niş Pazarlama (Niche Marketing) : Belirli bir pazar segmentini hedeflemek ve küçük grubun veya alt grubun ihtiyaç duyduğu, istediği ve satın alabileceği benzersiz ürün ve hizmetler sunmaktır.Niş Pazarlama

Nostalji (Nostalgia) : Geçmiş duyguları ve hatıraları karıştırarak, tüketiciyi çekmek için kullanılabilecek geçmiş zamanların, olayların veya ürünlerin hatırlatılmasıdır.


Nüanslamak (Shade): Renge gri veya siyah eklenerek koyulaştırılan, daha derin bir renk oluşturan bir yöntemdir.


Odak Noktası (Focal Point) : Bir vitrin sunumundaki baskın unsur veya vurgulanan unsurdur. Vitrindeki diğer ögelere bakmadan önce izleyicinin gözünün takıldığı, vitrinin merkez odağını oluşturur.

Oran (Proportion): Nesneler ve mekanlar arasındaki uygun boyut ilişkilerini gösteren tasarım veya sanat ögesidir. Boyut, ölçek ve ağırlıkların birbirleri ve bir vitrinin tüm bileşimi arasındaki ilişkilerini verir.

Ortam Aydınlatması (Ambient Lighting): Mağaza görüntüsü veya ürün sunumu yapmak amaçlı, ortamın ruh halini ayarlamak için kullanılan ikincil aydınlatma tekniğidir.

Outpost: Mağazada bulunan bazı ürünlerin genellikle satıldıkları yerden farklı olarak konumlanmalarını sağlayan geçici ya da kalıcı platformlardır. Reyonlarda ya da satın alımı teşvik etmek için kasaya yakın yerlerde bulunabilirler.

Outpost

Ölçek (Scale): Vitrindeki diğer ögelerin boyutuna göre bir öge boyutu; gerçek nesnenin boyutuyla orantılı olarak bir nesnenin veya nesnenin boyutunun orantılı bir temsilidir.


Panel Askısı (Faceout Fixture) : Ürünün ön tarafının ziyaretçiye sunulmasını amaçlamaktadır.

Pastel: Renklerin beyazla karıştıktan sonra oluşan tonudur.


Pazar Segment Analizi (Market Segment Analysis): Büyük, heterojen bir tüketici grubunu daha homojen, benzer değerleri ve ürün istek ve ihtiyaçlarını gruplayan alt segmentlere ayırma işlemidir.

Pazarlama Karması (Marketing Mix): Bir fikir, ürün veya hizmet oluşturmak ve sunmak için ürün, fiyat, yer, promosyon, insanlar, konumlandırma, sunum, paketleme, işleme, oynatma bileşenlerinin karışımını kullanmaktır.


Perakende Hizmetleri Bölümü (Retail Services Division) : Perakende mağazaya müşteri hizmetleri sağlama, şirketin hesap yöneticileri ve satış temsilcileri için hesap yönetimini organize etme, perakendecinin envanterinin tarayıcı verilerini analiz etme ve markalı şirket için gerçekleştirilen satışlardan sorumlu marka veya şirket bölümüdür. Ürün ve marka şirketi ile markanın müşterisi arasındaki perakende hizmet koordinasyonunu denetler.


Planogram: Satış zemini, duvarlar ve vitrinlerde konumlandırılmış armatürlere malların yerleştirilmesine ilişkin eskizler veya çizimlerin tamamıdır.


Planogram
Planogram

Platform: Ürünlerin yükseltilmesi için kullanılırlar. Prizma, daire şeklinde olabilir. Üstüne konulan ürünü