top of page
 • Nazlıcan Yamankurt

Görsel Düzenleme Terminolojisi

Güncelleme tarihi: 16 Oca 2021

Yalnızca görme duyumuzun tüm izlenimlerin %80'ini algılamamız için yeterli olduğunu biliyor muydunuz?


Duyulara hitap edebilme yeteneğini geliştirmiş markalar, görme duyusunun ne kadar önemli olduğunu bilir. Bundan hareketle de özellikle mağazalarında, görsel pazarlama taktikleri ile marka kimliğini ve duruşunu müşterilere aktarmaya çalışır.

Son dönemlerin en popüler pazarlama stratejileri arasında olan görsel düzenleme, en basit tanımıyla, marka kimliğinin ve hissinin mağazalara en doğru şekilde aktarılmasını ve müşterilere yansıtılmasını sağlamaktır. Bütün duyuların içinde görmeye odaklanarak, etkin bir marka algısı oluşturmak bu şekilde mümkündür.


Biz de görsel düzenlemeye başlamak, sahip olduğu bilgileri geliştirmek ya da bu alanda olan bitenlerle ilgili konseptlere aşina olmak isteyenler için bir kaynak sunmak istedik. Bu sebeple de aşağıda alfabetik sıralı ve ayrıntılı tanımları bulabileceğiniz bir "Görsel Düzenleme Terminolojisi" hazırladık.


Hadi bu kavramlara birlikte göz atalım!


Afiş (Banner): Genellikle kumaş veya işlenmiş kağıttan yapılmış renkli grafiklerle tasarlanmış ve hedef müşterilerin dikkatini çekmek için oluşturulmuş iletişim aracıdır.


Ana Renkler (Primary Colors): Farklı oranlarda karışımlarıyla diğer tüm renkleri oluşturabilen üç renktir. Bunlar; kırmızı, mavi ve sarıdır.


Ara Renk (Intermediate Color): Birincil ve ikincil renklerin herhangi iki tanesinin eşit oranlarda karıştırılması sonucu oluşan renklerdir.


Arka Duvar (Back Wall): Bazen mağaza, bazen mağazanın arkasındaki manzara ve bazen de mimari duvar olarak seçilen; mağazadaki en önemli ikinci satış alanlarından biridir. Tüketiciyi mağazanın önünden, arkasına göz atmaya ikna eden güncel, modaya uygun koordineli ürünlerle doldurulan duvardır.


Askı (Hanger): Giysileri asmak için kullanılan bir alettir.


Askı
Askı


Aydınlatma (Lighting): Vitrine ve ürünlere dikkat çekmek, mağaza imajı oluşturmak için kullanılan ışık setleridir.Aydınlatma Çeşitleri
Aydınlatma Çeşitleri

Baskınlık (Dominance): Vitrinde gözleri üstüne çeken ve müşterinin gözünü kompozisyonun diğer ürünlerinden ayırarak, belli bir ürüne vurgu yapılmasıdır. Belirli bir perakendecinin ticari mal çeşitlerini sergilemek anlamına gelir.


Baza: Vitrinlerde ürünlerin yerden hafif yüksekte durması için (standart olarak 10 cm olurlar) kullanılan zemin platformu.


Birlik (Unity): Bir vitrinde ögelerin hoş, uyumlu bir bütün halinde düzenlenmesi veya gruplandırılması halidir.


Bitişik alanlar (Adjacencies): Kullanılan ürünleri yan yana konumlandıran zemin düzenlemeleridir.

Çekirdek veya "Ekmek ve Tereyağı" Alanı (Core or “Bread & Butter” Area) : Bir mağazanın temel ürünler, büyük çeşitler, koordineli gruplamalar ve ilgili bölümler gibi hacimli malları sergilemek ve barındırmak için ayırdığı orta bölme veya alana verilen addır.

Çeşitlilik Vitrini (Variety Display): Bir mağazada bulunan alakasız ögelerin birlikte sergilenmesiyle oluşan vitrindir.

Çıkıntı (Ledge): Duvardan uzanan bir uzantı veya raf benzeri çıkıntıdır. Sergi ve ürün sunumları için uygundur.

Değer (Value): Bir rengin açıklığı veya koyuluğuna verilen addır.


Dekor: Bir görüntüleme temasını, ürün konseptini veya görsel ortamı güçlendirmek için kullanılan nesne veya ögelerin tümüdür.

Denge (Balance): Görsel satıcılar tarafından birleşik bir kompozisyon için ögelerin vitrin boyunca eşit ağırlık ve konumlandırma oluşturmak için kullanılan tasarım ilkesi;

İki tür denge ilkesi bulunur;

 • Resmi veya Simetrik Denge (Formal or Symmetrical Balance): Bu ilkeye göre, vitrinin her bir tarafı, diğer tarafın ayna görüntüsüdür veya eşit ağırlıktaki ögeler, vitrinin her iki yanında eşit uzaklıkta bulunur. Özellikle pahalı ürünleri sergilemek için kullanılır; iş kıyafetleri, resmi ürünler vb.Simetrik Denge
Simetrik Denge

 • Gayri Resmi veya Asimetrik Denge (Informal or Asymmetrical Balance): Vitrinin her iki tarafı da eşit ağırlıkta görünür, ancak öğeler birbirinin kopyası değildir. Biçimsel dengeden daha ilginç ve elde edilmesi daha zor bir denge ilkesidir. Daha çok herkesin ulaşabileceği ürünleri sergilemek için kullanılır; spor giyim, günlük giyim vb.Asimetrik Denge
Asimetrik Denge

Dikkat Çekici Cihazlar (Attention-Getting Devices): Tüketicinin dikkatini çeken teşhir aracı veya mekanizmalarıdır. Ör. renk, sürpriz veya şok, mizah, nostalji, hareket


Doku (Texture): Bir yüzeyin nasıl hissettirdiğini veya ögenin "elini" tanımlayan bir tasarım veya sanat öğesidir. Doku, ürünün rengini etkiler veya ışığın pürüzlü veya parlak bir yüzeyde soğurulması veya yansımasından etkilenir.

Dört Kollu Askı (Fourway Faceout Fikstürü): Ürünleri tutmak ve sunmak için kullanılan dört kollu araç: Dört farklı ürün sınıflandırmasının veya giysinin önden görünümü, her kolda/çatalda bir tane olmak üzere aynı anda gösterilebilir.


Ekli Satış (Add-on-Sale): Satış noktasında müşterinin satın alma için nihai seçimine eklenen mal; satış temsilcisi tarafından önerilen ek ürünler veya tüketicinin nihai ürün seçimini tamamlamak için görsel sunum oluşturulmasıdır.

Entegre Pazarlama İletişim Planı (IMC) (Integrated Marketing Communication Plan): Perakendecinin reklam, özel etkinlikler ve promosyonlar, görsel mağazacılık, tanıtım ve moda koordinasyonunun promosyon araçlarını kullanması veya koordinasyonu ve hedef tüketiciye sürekli ve tutarlı bir pazarlama stratejisi ve mesajı sunmak için eğitilmesini de içinde bulunduran planlamadır.

Fikstür (Fixture): Mal veya ürün kategorilerini tutmak ve sunmak için ihtiyaç duyulan ve genellikle yerleri değişmeye, sabit araçlara verilen addır.

Floresan Işık (Fluorescent Light): Çok az gölgeli düz ışık; düşük maliyetler ve genel mağaza aydınlatması için oldukça verimlidir. Ürün dokusu veya rengine odaklanmaz.

Genel Aydınlatma (General Lighting): Her seviyede aydınlatma veya birincil aydınlatmanın adıdır.

Gondol (Gondola): Ürünü koridorlarda veya yoğun trafik alanlarında satmak için kullanılan düz tabanlı ve dört düz kenarlı fikstüre verilen addır.

Gondola
Gondola

Gondolbaşı (Endcap Display): Tüketiciyi eklenti veya ani satın alma işlemleri yapmaya ikna etmek için giriş koridoruna doğru yerleştirilmiş malların sergilendiği alanlardır.


Gondolbaşı
Gondolbaşı


Gölge (Shadow): Aydınlatmada, vitrinin diğer alanlarına, ürün sunumuna veya mağazaya kıyasla daha karanlık olan alandır.

Gölge Kutusu (Shadow Box): Pahalı veya özel ürünleri sergilemek için küçük, yükseltilmiş cam vitrin kutusudur.


Görsel Mağazacılık (Visual Merchandising): Satışları teşvik etmek ve kar marjlarını artırmak için yapılan mağaza tasarımı, ürün sunumu ve vitrin kombinasyonları bütünüdür.


Görsel Mağazacılık Departmanı (Visual Merchandising Department): Perakende mağazasında, Satış Promosyonu Bölümünde mağaza ortamından, ürün sunumundan ve vitrinden sorumlu departmandır.

Görsel Mağazacılık - Perakende Departmanı (Visual Merchandising – Retail Department): Markanın müşterisi, perakende mağaza alıcısı ve satıcısı ile etkileşiminden sorumlu departmandır.Görsel Mağazacılık
Görsel Mağazacılık


Görsel Mağazacılık - Ticaret Departmanı (Visual Merchandising – Trade Department): Bir marka şirketinde ticari fuarların ve showroomların geliştirilmesi ve yürütülmesinden sorumlu departmandır. Ürünleri konumlandırmak, marka farkındalığını artırmak ve olumlu kurumsal imajı sergilemek için pazarlama stratejilerini yürütür.

Görüş Hattı (Sightline): Bir koridorda veya mağazada, tüketicinin mağazanın arkasına bakarken ön koridordan görebileceği alandır. Ön koridordan bakıldığında arka ve yan duvarlar görünür. Koridorların, duvarların ve sergi malzemelerinin yerleştirilmesiyle görüş hattı stratejik olarak tasarlanabilir.Görüş Hattı

Gösterim Küpü (Demonstration Cube): Manken platformu, teşhir yüzeyi vb. için kullanılan kumaşla kaplanmış, lamine edilmiş veya bitmiş ahşaptan yapılan bloklara verilen addır.

Grafikler (Graphics): Sanat eserleri, eskizler, büyütülmüş baskılar, fotoğraflar ve ürünleri tasvir etmek ve / veya havayı ayarlamak, mağaza ambiyansı, dekor ve imaj oluşturmak için kullanılan ticari araçlardır.


Hat yönü (Line): Bir mağazanın akış çizelgesi, vitrin için dikkat çekici bir uygulamadır.

Farklı şekillerde hat yönleri oluşturmak mümkündür. Bunlar;

 • Eğri Hat (Curve Line): Bir yay ya da daire şeklindedir; zarafet, çekicilik, kadınlık, yumuşaklık, akış verir.

 • Çapraz Hat (Diagonal Line): Hareket ve heyecanı çağrıştıran eylem çizgisi; eylemi, gücü, güçlü ve dinamik hareketi belirtir.


Çapraz Hat
 • Yatay Hat (Horizontal Line): Uzun, alçak, geniş yayılma şeklindedir; rahat, huzurlu, sakin, sessiz, sakin bir ortam sağlar.

 • Dikey Hat (Vertical Line): Zemini tavana birleştiren düz çizgiler şeklindedir; gücü, yüksekliği, gururu, ihtişamı, zarafeti sembolize eder.


Dikey Hat

Hedef Tüketici (Pazar) (Target Consumer (Market)): Mağazanın, tüketicinin ihtiyaç ve isteklerini karşılarken en iyi değeri sunabileceği daha büyük homojen bir pazarın alt segmentidir. Bir parçası benzer ihtiyaçları ve istekleri olan ve perakendecinin bu ihtiyaçları ve istekleri karşılayacak ürünleri veya hizmet tekliflerini içerir.

Izgara Kat Planı (Grid Floor Plan): Armatürlerin zemine doğrusal bir düzende yerleştirildiği, mağaza genelinde trafik düzenleri için yatay ve dikey koridorlar oluşturan zemin düzenidir.


İkincil Renkler (Secondary Colors): Ana renk çiftlerinin karışımıdır. Bunlar turuncu, mor ve yeşildir.

İlgili Ürün Vitrini (Related Merchandise Display): Aynı son kullanıma sahip ögelerin görüntülenmesidir. Ögeler ilişkili olabilir veya aynı renk, tema, trend veya ürün sınıflandırmasını paylaşabilir.

İşaret (Sign): Mağaza binasının dışında veya mağaza içindeki bir alanı belirten grafik veya tabeladır. Grafik, renk, harf türü ve yazı tipi, ölçek ve malzemeler aracılığıyla mağaza imajını yansıtır.

Kat Planı (Floor Plan): Mağaza zemin alanının duvar alanları, koridorlar ve fikstür yerleşiminin gösterildiği düz bir taslak veya çizime verilen addır.Kat Planı
Kat Planı

Katmanlama (Layering): Bir ürünün diğer ürünlerin üzerine yerleştirilmesi veya konumlandırılmasıdır. Ek satış imkanı ve görüntü derinliği sağlar.

Kiosk: Ürünleri barındırmak ve sunmak için demirbaş veya bağımsız, açık uçlu birim; maksimum görünürlük için genellikle mağaza koridorlarında, ana trafik yollarında veya açık alanlarda bulunur.

Koridor Vitrinleri (Windows-on-the-Aisle): Tüketicinin mağazaya girerken ilk önce gördüğü, genellikle bir koridorda, mağaza önünde bulunan alandır. Burada genellikle en seçkin ürünler, yeni gelenler ve en popüler mallar bulunur.

Krom (Chrome): Ürün kategorilerini, sınıflandırmaları ve mal gruplamalarını sunmak için perakende mağazasında, panellerde kullanılan parlak kaplamaya verilen addır.

Kurumsal Vitrin (Institutional Display): Mağazanın ürünlerini tanıtmak yerine, mağazanın imajını tanıtan veya mağazanın desteklediği bir amacı tanıtan görsel düzenlemelerdir.

Logo: Bir markayı ifade eden sembol, grafik, amblem, işaretlerdir.

Marka

Mağaza İmajı (Store Image): Tüketicinin mağazanın kişiliğini kavradığı zihinsel algıdır.

Mağaza Konsepti (Shop Concept): Benzer tür ürünlerin veya aynı markanın çeşitli ürün sınıflandırmalarının satıldığı ve sergilendiği küçük mağaza alanıdır. Bir yaşam tarzını tasvir etmek, belirli bir marka veya tasarımcı için imaj oluşturmak için belirlenen küçük mağaza alanıdır.

Mağaza Nitelikleri (Store Attributes) : Mağaza imajını oluşturan, hedef tüketicinin mağazanın neye benzediğine dair zihinsel bir izlenim oluşturmasına yardımcı olan ipuçları veya ögelerdir. Ögeler mağazanın hikâyesini içerir: Dış ve iç dekor gibi fiziksel ipuçları, tür ve miktar dahil olmak üzere müşteri hizmetleri, mağaza personeli, satış ve fiyatlandırma politikaları, dağıtım kanalı ve mağazanın yeri, pazarlama ve promosyon karışımını barındırır.

Mağaza Planlayıcısı (Store Planner) : Mağazaların iç ve dış görünümünü, renklendirme ve aydınlatmayı da dikkate alarak planlayan tasarımcı, mimar veya görsel sorumlu gibi kişilerdir.Mağaza Planlayıcısı

Mağazacılık Politikası (Merchandising Policy) : Perakendecinin ticari satış planlarını ve satıcı seçimi, perakendeci/satıcı matrisi, fiyatlandırma politikaları, sunum ve görüntüleme politikaları, indirim politikaları ve promosyon çalışmalarını kapsayan çalışma prensibidir.

Manken (Mannequin): Kıyafetleri sunmak için kullanılan insan formunun kopyasına verilen addır.Manken

Marka (Brand): Bir şirketin ürün veya hizmetlerini tanımlayan ve bunları diğer şirketlerin ürünlerinden ve hizmetlerinden ayıran; ad, işaret, sembol, logo, grafik, renk kombinasyonu, terim, jingle gibi herhangi bir kavram veya özelliğe verilen addır.

Marka İletişimi / Pazarlama İletişimi Bölümü (Brand Communications/Marketing Communications Division) : Bir markanın veya üreticinin, görsel mağazacılık alanında perakende, reklam, özel etkinlikler ve promosyonlar, tanıtım gibi işlerinden sorumlu olan bölümüdür.


Marka İmajı (Brand Image) : Markayı veya perakendeciyi tanımlayan ve rakiplerine kıyasla markayı konumlandırmaya yardımcı olan özellikler, nitelikler ve ipuçlarının hepsine verilen addır.

Markiz (Marquee) : Mağaza girişinin üzerindeki gölgelik veya tente ve onun üzerindeki mağaza adlarının listesini içeren büyük işarete verilen isimdir.

Medya Karması (Media Mix) : Mağazanın doğrudan posta, internet, dergi, gazete, açık hava reklamcılığı, radyo, televizyon gibi medya kanallarını kullandığı birleşimdir.

Moda Görüntüsü (Fashion Image) : Bir mağazanın ürününün moda döngüsündeki veya modanın çan eğrisindeki konumudur. Belirli bir trend, konsept veya ürün için modanın hareketini ve yönünü tahmin etmek için kullanılan araca verilen addır.

NADI (National Association of Display Industries) : Görsel mağazacılık malzemesi üreticileri ve distribütörlerinden oluşan organizasyondur.

Niş Pazarlama (Niche Marketing) : Belirli bir pazar segmentini hedeflemek ve küçük grubun veya alt grubun ihtiyaç duyduğu, istediği ve satın alabileceği benzersiz ürün ve hizmetler sunmaktır.Niş Pazarlama

Nostalji (Nostalgia) : Geçmiş duyguları ve hatıraları karıştırarak, tüketiciyi çekmek için kullanılabilecek geçmiş zamanların, olayların veya ürünlerin hatırlatılmasıdır.


Nüanslamak (Shade): Renge gri veya siyah eklenerek koyulaştırılan, daha derin bir renk oluşturan bir yöntemdir.


Odak Noktası (Focal Point) : Bir vitrin sunumundaki baskın unsur veya vurgulanan unsurdur. Vitrindeki diğer ögelere bakmadan önce izleyicinin gözünün takıldığı, vitrinin merkez odağını oluşturur.

Oran (Proportion): Nesneler ve mekanlar arasındaki uygun boyut ilişkilerini gösteren tasarım veya sanat ögesidir. Boyut, ölçek ve ağırlıkların birbirleri ve bir vitrinin tüm bileşimi arasındaki ilişkilerini verir.

Ortam Aydınlatması (Ambient Lighting): Mağaza görüntüsü veya ürün sunumu yapmak amaçlı, ortamın ruh halini ayarlamak için kullanılan ikincil aydınlatma tekniğidir.

Outpost: Mağazada bulunan bazı ürünlerin genellikle satıldıkları yerden farklı olarak konumlanmalarını sağlayan geçici ya da kalıcı platformlardır. Reyonlarda ya da satın alımı teşvik etmek için kasaya yakın yerlerde bulunabilirler.

Outpost

Ölçek (Scale): Vitrindeki diğer ögelerin boyutuna göre bir öge boyutu; gerçek nesnenin boyutuyla orantılı olarak bir nesnenin veya nesnenin boyutunun orantılı bir temsilidir.


Panel Askısı (Faceout Fixture) : Ürünün ön tarafının ziyaretçiye sunulmasını amaçlamaktadır.

Pastel: Renklerin beyazla karıştıktan sonra oluşan tonudur.


Pazar Segment Analizi (Market Segment Analysis): Büyük, heterojen bir tüketici grubunu daha homojen, benzer değerleri ve ürün istek ve ihtiyaçlarını gruplayan alt segmentlere ayırma işlemidir.

Pazarlama Karması (Marketing Mix): Bir fikir, ürün veya hizmet oluşturmak ve sunmak için ürün, fiyat, yer, promosyon, insanlar, konumlandırma, sunum, paketleme, işleme, oynatma bileşenlerinin karışımını kullanmaktır.


Perakende Hizmetleri Bölümü (Retail Services Division) : Perakende mağazaya müşteri hizmetleri sağlama, şirketin hesap yöneticileri ve satış temsilcileri için hesap yönetimini organize etme, perakendecinin envanterinin tarayıcı verilerini analiz etme ve markalı şirket için gerçekleştirilen satışlardan sorumlu marka veya şirket bölümüdür. Ürün ve marka şirketi ile markanın müşterisi arasındaki perakende hizmet koordinasyonunu denetler.


Planogram: Satış zemini, duvarlar ve vitrinlerde konumlandırılmış armatürlere malların yerleştirilmesine ilişkin eskizler veya çizimlerin tamamıdır.


Planogram
Planogram

Platform: Ürünlerin yükseltilmesi için kullanılırlar. Prizma, daire şeklinde olabilir. Üstüne konulan ürünü odak haline getirir.

Pop-Up Shop : Sınırlı bir süre için kurulan perakende alanıdır.

POP: Satın alma noktası vitrinidir.


POP

POPAI (Satın Alma Noktası Reklamcılık Enstitüsü) : Vitrin ve sergi ürünleri tasarımcıları ve üreticileri, reklamcılar ve perakendecilerden oluşan uluslararası ticaret birliğidir.


Projektörler (Floodlights) : Geniş bir alanı aydınlatmak için kullanılan akkor ampullere verilen addır. Lamba ve reflektörden oluşurlar.

Promosyon Karması (Promotional Mix): Bir işletmenin hedef tüketicisi ile mağaza ve ürün teklifleri hakkında iletişim kurmak için kullandığı reklam, özel etkinlikler ve promosyonlar, görsel satış ve sergileme, tanıtım ve moda koordinasyonu ve eğitim araçlarının kombinasyonlarının tümüdür.

Promosyon Vitrini (Promotional Display): Konsept, trend veya ürünü gösteren vitrindir.


Promosyon Vitrini

Prova Mankeni (Dress Form): Giysiyi gerçek vücut üzerindeymiş gibi sunmak için kullanılan vücut şeklinin (figür) kolsuz versiyonudur.

Psikografi (Psychographics): Tüketicilerin faaliyetlerinin, ilgi alanlarının, fikirlerinin, değerlerinin ve adetlerinin satın alma alışkanlıkları üzerindeki etkisini analiz eden pazar araştırmasıdır.

Reklam (Advertising): Kitle iletişim araçlarını satın alan kuruluş tarafından kontrol edilen, mesaj içeren, ücretli medya veya pazarlama araçlarına verilen addır.

Renk (Color): Tüketicinin mağazaya girerken gördüğü ve dikkatini çeken ilk özellik, ürünü ifade eden ve müşterileri ürüne yönelik motive eden en önemli niteliktir.

Renk Çarkı (Color Wheel): Renklerin birbirleriyle ilişkisini gösteren grafiğe verilen addır.

Renk Çarkı

Renk Hikâyesi (Color Story): Koordinat gruplamada, mevsimsel çizgi veya görsel sunumda kullanılan renklerin kombinasyonu; tasarım konseptlerini ve katıları, baskıları ve desen kumaşlarını bir gruplama içerisinde birbirine bağlamak için kullanılan renklerin oluşturduğu hikâyedir.


Renk Psikolojisi (Color Psychology): Renklerin tüketicinin görsel sunumla ilgili duyguları ve algıları üzerindeki etkisinin incelenmesi üzerine kuruludur. Hakim rengin tüketici üzerindeki terapötik etkileri ve tüketicinin zihninde bıraktığı izlenime bağlıdır.


Renk Psikolojisi
Renk Psikolojisi

Renk Şeması (Color Scheme): Ürün tasarımında ve görsel sunumda çeşitli renklerin kombinasyonu kullanılır.

Bunlar;

 • Benzer veya Yakın (Analogous or Adjacent): Renk çarkında yan yana bulunan renklerle renk şemasıdır. Ör; sarı, sarı-turuncu, turuncu, kırmızı-turuncu

 • Tamamlayıcı (Complementary): Renk çarkında birbirinin tam karşısındaki iki rengin kombinasyonuyla oluşan renk şemasıdır. Ör; sarı, mor

 • Çift Tamamlayıcı (Double-Complementary): Dört renk veya iki renk artı bunların tamamlayıcılarının kombinasyonundan oluşan renk şemasıdır. Ör; kırmızı ile yeşil ve turuncu ile mavi

 • Bölünmüş Tamamlayıcı (Split-Complementary): Üç renk kombinasyonu ile oluşan renk şeması veya tamamlayıcısının her iki tarafında iki renk ile merkezi bir renk olan şemadır. Ör; mavi, kırmızı-turuncu ve sarı-turuncu


Bölünmüş Tamamlayıcı Renk Şeması
 • Monokromatik (Monochromatic): Farklı değer ve yoğunluklarda tek renk kullanan renk şemasıdır. Rengin en açık tonundan en derin tonuna kadar uzanan renk aralığını verir. Ör; gök mavisi, deniz mavisi, lacivert

 • Nötr (Neutral): Tamamen beyaz, tümü bej, tümü gri, tümü siyah, tamamen kahverengi renk şemasıdır.


Nötr Renk Şeması
 • Üçlü (Triadic): Renk çarkında birbirine eşit uzaklıkta üç renkten oluşan renk şemasıdır. Ör; kırmızı, mavi, sarı


Renk Teması (Colorway): Bir markanın veya üreticinin sezonluk serisinde ve ürün gruplarında hakim olarak kullandığı renkler bütünüdür.


Renk Tonu (Tint): Bir renge beyaz eklenerek, rengin daha açık bir varyasyonunu meydana getirerek oluşturulan renktir.

Renkleri iki başlığa ayırmak mümkündür;

 • Soğuk Renkler (Cool Colors): Geride bırakan renkler; mavi, yeşil, mor, mavi-yeşil

 • Sıcak Renkler (Warm Colors): Öne çıkaran renkler; kırmızı, turuncu sarı, pembe, pas, kahverengi, şeftali

Ritim (Rhythm): Gözün baskın nesneden ikincil nesnelere, ana nesnelerden aksesuarlara hareketini destekleyen tasarım ilkesidir. Gözün ögeden ögeye, arka plandan ön plana ve vitrinin bir yanından diğer yanına hareketini destekler.

Sanat (Tasarım) Ögeleri (Art (Design) Elements): Renk, doku, oran, çizgi ve şekil ögeleridir.

Satış Promosyonu (Etkinlik) (Sales Promotion (Event)): Mağazanın imajını sergileyen, indirimli ürünleri, ürün teklifini hedef tüketiciye ileten, satıcı gösterileri, yarışmalar, moda etkinlikleri, GWP ve PWP içeren etkinliklerdir.

Satış Promosyonu Bölümü (Sales Promotion Division): Perakende mağazada, perakende mağazayı ve ürün ve hizmetlerini pazarlamak için reklam, görsel mağazacılık, özel etkinlik ve promosyonlar, moda koordinasyonu ve tanıtımını koordine etme ve oluşturma sorumlulukları olan bölümdür.

Serbest Akış veya Labirent Kat Planı (Free-Flow or Maize Floor Plan): Armatürlerin belirli bir desen veya koridor seti olmadan yerleştirildiği zemin düzenidir ancak trafik koridoru aynı yönde veya aynı açıda yerleştirilmiş armatürlerin yerleştirilmesiyle belirlenir. Armatürler doğrusal olmayan gruplamalarla gayri resmi bir düzende dizilmiştir.

Şelaleler (Waterfalls) : Duvardan veya T-ayaklıktan çıkan açılı kolları olan armatürlerdir. Armatürler genellikle askının malları yerinde tutmasını sağlamak için topuzlara, kancalara veya çentiklere sahiptir.

Tabela (Signage): Bir mağaza içindeki konumu, bilgileri ve mağaza yerleşimini belirlemek için kullanılan işaretler sistemidir.

Tanınma (Publicity): Bir firma veya işletme tarafından kontrol edilemeyen "ücretsiz" medya paylaşımıdır. Satıcı için hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Mesaja yönelik bir ödeme yoktur, bu nedenle şirketler gelişmeleri izlemeye çalışır ve mağazaları hakkında tüm tanınmalara hakim olmalıdır.

Tasarım İlkeleri (Ögeler) (Design Principles (Elements)) : Birlik, uyum, denge, tekrarlama, ritim, vurgu, kontrast ögelerini içerir.

Tek Ürün Vitrini (One-Item Display) : Tek bir ögenin sergilendiği vitrin türüdür.


Tek Ürün Vitrini

Tekrar (Repetition): Bir fikrin tekrarlanması veya aynı vitrinde tekrar tekrar görünmesi fikrini kullanan tasarım ilkesidir. Ör. aynı giysi, aynı renk, aynı çizgi, aynı şekil, aynı form

Tema (Theme): Vitrin ve ürün serisini birbirine bağlayan birleştirici kavram veya ortaklığa verilen addır. Ör. Güneybatı teması

Tente (Awning): Tüketiciler için vitrindeki malları görmeyi kolaylaştıran, hava koşullarına karşı önlem oluşturan, vitrinde parlamayı engelleyen, bir kapı veya pencereyi kaplayan sezonluk etkinlik veya reklam kampanyasına göre değiştirilebilen kaplamalardır.


Tente

Teşhir (Display): Satış yapmak ve kârı artırmak için tüketici motivasyonunu ve ilgisini çekmek, tüketiciyi heyecanlandırmak ve teşvik etmek için ürün kategorilerini dramatik veya teatral bir şekilde sunma eylemine verilen addır.

Ticaret Alanı (Trading Area): Mağazanın hedef tüketicilerinin bulunduğu coğrafi alana verilen addır.

Ticari Fuar (Tradeshow): Bir markanın veya üreticinin kendi ürün yelpazesini müşterisine, perakendeciye sunduğu yer veya pazar binasıdır. Genellikle bu etkinlikler büyük sergi salonlarında ve tüm satıcıların katılımı ile düzenlenir. Belirlenen bir zamanda benzer ürünlerin sergisi yapılır.


Ticari Fuar

Ticari Marka (Trademark): Belirli bir şirketin ürününü belirten kelime, tasarım, grafik, semboldür.


Ton (Hue): Bir rengin adı için veya "renk" kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan kelimedir. Ayrıca, mağazanın, görüntüsü, ürün sunumu ve vitrin teması tarafından belirlenen ruh halidir.


Trendler (Trends) : Ana fikirlerin, temaların, ürün veya tasarım konseptlerinin yönü ve hareketini belirleyen olgudur.


Tüketici Pazarlama Departmanı (Consumer Marketing Division): Bir markanın veya üreticinin tasarım, geliştirme, satış ve çoğu zaman şirket için sezonluk bir ürün hattı tedarik etmekten sorumlu olan departmandır.


Uyum (Harmony): Bir vitrinde bütünlük oluşturan tasarım ögesidir.

Üçüncül Renkler (Tertiary Colors): Yeni bir renk oluşturmak için ana renkleri ikincil renklerle karıştırmanın kombinasyonudur.

Ürün Adaları (Merchandise Islands): Her yönden görülebilen, giriş, yürüyen merdiven, merdiven veya asansör yakınında yapılan ürün sunumudur. Sık sık ani satın almaya yönelik, düşük fiyatlı, satması kolay ürünleri içerir.

Ürün Çeşidi Gösterimi (Assortment Display): Bir mağazada bulunan ilgisiz ögelerin koleksiyonundan oluşan vitrin düzenlemesidir.


Ürün Serisi Vitrini (Line-of-Goods Display): Çeşitli renk ve tasarımlarda gösterilen bir tür ürün sınıflandırma şeklidir.

Ürün Sunumu (Merchandise Presentation): Optimum satış ve kâr potansiyeli oluşturmak için taban alanını en üst düzeye çıkarırken, ürün sınıflandırmalarını depolama, barındırma, sunma, sergileme ve tanıtma kombinasyonudur.

Vinyet (Vignette): Gerçekçi bir ayarın kısmi versiyonuyla görüntüleme yapmaktır.

Vista (Üst) Duvar (Vista (Top) Wall): Bir mağazanın arka duvarlarına verilen addır. Zemin düzeninde bulunan en önemli ikinci satış alanı; tüketici mağazaya girdiğinde görüş hattındaki ikinci alandır.

Vitrin Ayarları (Display Settings): Ürünün sergilenmesi için yapılan ayarlar bütünüdür.

Bunlar şu şekilde gruplanır;

 • Soyut Ayar (Abstract Setting): Arka plan ayarı gerçekçi bir alan veya konsept gibi görünmeyen, herhangi bir kavram sunmayan; ancak bir mesaj veya ürünü destekler nitelikte yapılan yerleştirmelerdir. Ör; çeşitli eşyalar için zemin sağlamak adına, ortamın çeşitli alanlarına çizilen çizgi ve şekiller

 • Çevresel Ayar (Environmental Setting): Bu ayarlama tamamen satış odaklıdır. Bütün vitrin satılacak ürüne yönelik düzelenir. Ör; mobilya, ev mobilyaları ve tekstil ürünleri içeren bir yatak odası vitrini ve yatak odası için aksesuarlar


Çevresel Vitrin Ayarı

 • Kurgu Ortam (Fantasy Setting): Beklenmedik yerlerde veya beklenmeyen unsurlar kullanılarak yapılan ayarlamadır. Genellikle kurgu ögelerinden yararlanılır. Ör; vitrin tavanındaki sandalye ve masa

 • Gerçekçi Ortam (Realistic Setting): Vitrinde günlük yaşamdan kesitler veya tanınabilir alanların oluşturulduğu ayardır. Ör; vitrinde restoran ortamında oturan bir çift, porselen, kristal ve gümüş yemek takımı

 • Yarı Gerçek Ayar (Semirealistic Setting): Tanınabilir bir alanda, tanınabilir ürünlerle oluşturulan ancak izleyicinin tasarım fikrini tamamlamak için hayal gücünü kullanması gereken ayardır.


Yarı Gerçek Vitrin Ayarı

Vitrin Kutusu (Display Case): Ürünleri sunmak için kullanılan bir mekanizma, fikstür veya alana verilen addır. Ürünlerin kolay görüntülenmesi için genellikle camda üretilir.


Vitrin Planı (Display Plan): Bir ürün sunumunun veya sergisinin kim, ne, nerede, neden ve ne zaman olduğunu içeren plandır. Tüm faaliyetlerin tamamlanması için stratejik tarihlerin bulunduğu takvim çizelgesi veya kontrol listesi ile serginin oluşturulması için faaliyetleri yürütülecek olan sorumlulukların ve personelin şemasını içerir. Ayrıca vitrine ait gerçek bir taslak görüntü de bulunur.

Vitrin Takvimi (Display Calendar): Bir mağazanın vitrin düzenleme programına verilen addır. Genellikle bir yıl önceden planlanır ve mağaza ürünleri teslimat tarihleri, promosyonlar ve sezonluk tatiller ile karşılıklı etkileşim içindedir.

Vurgu (Emphasis): Görselde belirli bir ögenin, genellikle odak noktasının vurgulanması veya dikkatinin çekilmesi halidir.

Vurgulu Aydınlatma (Accent Lighting): Mağazanın belirli alanlarına, ürünlere veya bir vitrinin odak noktalarına yönelen, onları vurgulayan, ön plana çıkaran aydınlatma tekniğidir.


Vurgulu Aydınlatma

Yarış Pisti Kat Planı (Racetrack Floor Plan): Trafik koridorlarının dairesel, dikdörtgen veya oval yarış pisti şeklindeki yolların sağında ve solunda düzenlendiği zemin düzenidir.

Yaşam Tarzı (Lifestyle): Bir müşterinin yaşam biçimidir. Müşterinin faaliyetleri, ilgi alanları, mesleği hobileri, uğraşlarının tümüdür.

Yaşam Tarzı Sunumu (Lifestyle Presentation): Müşterinin ürünü kullanacağı ortamda yapılan bir sunumdur. Ürün yelpazesi veya ürün sınıflandırmaları için uygundur.

Yoğunluk (Intensity): Bir rengin parlaklığı veya donukluğuna verilen addır. Renklerin saflığı ve gücünü belirtir.

Yükseltici (Riser): Vitrindeki ürünleri yükseltmek için kullanılan vitrin ürünüdür. Platform veya küp şeklinde olabilir.Yükseltici

Zemin Paneli (Floor Fixture): Mağazadaki ürünleri tutmak ve sunmak için kullanılan ticari mal birimlerinin hepsidir. Ör; sahneler, dörtlüler, T-stantlar


Biz Levitate Gösteri Teknolojileri olarak, görsel düzenlemenin markalar için önemini biliyor ve piyasaya çıkardığımız akıllı makara sistemi g'petto ile görsel düzenlemenin kilit noktası olan vitrinler ve reyonlar için farklı senaryoları sergileyebileceğiniz bir sahne kurma imkanı sunuyoruz.


Görsel düzenlemelerinizde g'petto'yu kullanmak, markanıza renkli bir kimlik katarken;

 • Size daha fazla müşteri kazandıracak,

 • Rakiplerinizden ayrılmanızı sağlayacak,

 • Müşterilerinizin mağaza içerisinde daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak ve

 • Markanıza olan sadakati arttıracaktır.


Commentaires


Geri Dön
bottom of page