top of page

g'petto NEDEN   İŞE YARAR?

Görsellerle insanları yönlendirmek, pazarlama ilk ortaya çıktığından beri kullanılmaktadır. Görsel uyaranların en önemli öğesi ise harekettir. Bunun sebebi ise insanların avcı-toplayıcı oldukları zamanlardan beri geliştirdikleri ilkel refleks davranışlarıdır. İnsan, tarihi boyunca hem av hem de avcı olmuştur. Bu sebeple avını veya avcısını hızlı bir şekilde algılayıp harekete geçmesi gerekmektedir. Hareket algısı insanın çevre hakkında oluşturduğu algıların önemli bir parçasıdır. (Johnson & Kim, 2014) Aynı zamanda Prakash projesinin de ortaya çıkardığı gibi, hareket, cisimleri birbirinden ayırmak için kullandığımız en önemli ayıraçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. (Klein & Oppenheimer, 2019)

Modern dünya her ne kadar av-avcı ilişkisi üzerine kurulmamış olsa bile bu ilkel refleks davranışı her hayvanda olduğu gibi insanlarda da içgüdüsel olarak gelişmiştir ve modern dünyada önemini korumaktadır. Bu sebeple görsel mağazacılık için hareket önemli ve etkili bir ilgi çekme ve merak uyandırma yöntemidir.

Nöropazarlama olarak pazarlama alanına girmiş olan ve insanların fMRI (functional magnetic resonance imaging), EEG (electroencephalography) vb. yöntemlerle pazarlama stratejilerine nasıl tepki verdiğini ölçen bilim dalı, insanların satın alma kararının çoğu zaman bilinç dışı girdilerin tesiri altında verdiğini gözlemlemiştir. (Akıllıbaş & Ceylan, 2019)

Reklam ve pazarlama sektöründe yapılan pek çok araştırma insanların satın alma kararlarını rasyonel olarak değil duygusal olarak verdiklerini göstermektedir. (Seven, Yücel, & Kürklü, 2017)

Bu sebeple bir mağaza, içeriye müşteri çekmek ve plansız satın alımı teşvik etmek istiyorsa vitrini ile mağaza dışarısında bulunan insanların duygularına hitap etmelidir. Duyguya hitap etmenin en etkin yolu ise birden fazla duyuyu uyarıp eski beyne mesaj yollayabilmekten geçer. Eski beyin ise görseldir ve görsel veriyi diğer duyulardan 40 kat hızlı işleyebilir. (Renvoise & Morin, 2008)

Hareketli objeler ve görseller, mağazanın vermek istediği mesajı daha potansiyel müşteriler bilinçli olarak fark etmeden eski beyne ulaştırır. Etkileyici mesajlar mağazaların müşteri sayısını ciddi ölçüde arttırmaktadır. Bu artışın ne kadar olduğunu FedEx Office araştırmıştır. Araştırmanın sonucunda müşterilerin %78’ i daha önce hiç girmedikleri bir mağazaya, dikkat çekici görsel düzenlemeler dikkatlerini çektiği ve merak uyandırdığı için girdiğini belirtmiştir ve bu kişilerin % 68’ i plansız bir ürün ya da hizmet satın almıştır. Ayrıca 4 kişiden 3’ü dikkat çekici ögeleri başka birine de anlatarak sözel bir reklam sağlamıştır. (FedEx Office, 2012)

Hemen Bir Ön Gösterim Talebi Oluşturun!

g'petto'nun neden işe yaradığını Detaylı bir şekilde öğrenin!

Sözü Geçen Çalışmalar

Akıllıbaş, E., & Ceylan, K. E. (2019). Nöropazarlama Perspektifinden Tüketici Beynine Yapılan Yolculuk. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 43-58. doi:10.29226/TR1001.2019.116.

FedEx Office. (2012, Mayıs 14). FedEx Office Survey: Standout Signs Contribute to Sales. https://newsroom.fedex.com/newsroom/fedex-office-survey-standout-signs-contribute-to-sales/ adresinden alındı

Johnson, S. P., & Kim, H. I. (2014, Mayıs 28). Infant perception. Nisan 10, 2020 tarihinde Encyclopædia Britannica: https://www.britannica.com/topic/infant-perception adresinden alındı

Klein, G., & Oppenheimer, D. (2019). Çizgilerle Psikoloji. İstanbul: BKZ Yayıncılık.

Renvoise, P., & Morin, C. (2008). Nöromarketing. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri.

Seven, B., Yücel, G., & Kürklü, M. F. (2017). Algı ve Nöropazarlamanın Tüketici Davranışında Etkisi. İstanbul.

bottom of page