top of page
levitate_logo_koyu_turuncu_siyah.png

Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

Levitate Gösteri Teknolojileri Ltd. Şti. (Levitate Gösteri Teknolojileri) olarak, siz değerli ziyaretçilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda Levitate Gösteri Teknolojileri tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan, “https://www.levitate.com.tr” adlı internet sitesi (Site) vasıtasıyla topladığımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz konusunda sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek istiyoruz.

Site aracılığıyla Levitate Gösteri Teknolojileri ürünlerinin demo versiyonlarının talep edilmesi, Levitate Gösteri Teknolojileri E-Bülten’e abone olunması, Levitate Gösteri Teknolojileri’nin sizinle iletişime geçmesi amacıyla buna ilişkin formu doldurmanız esnasında veya sadece ziyaretçi olarak (demo versiyon talep etmeyen, E-Bülten’e abone olmayan ama Site veya Levitate Gösteri Teknolojileri’nin diğer servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar) Site’nin ziyaret edilmesi sırasında; bazı bilgileriniz Levitate Gösteri Teknolojileri tarafından toplanmakta, işlenmekte, saklanmakta ya da aktarılmaktadır. Bu verilerin bazıları, kişisel veri niteliğinde bilgiler olabilecektir.

Aşağıda, Site’nin kullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız belirtilmiştir. Levitate Gösteri Teknolojileri gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar ve KVKK hükümleri çerçevesinde korumaktadır.

Bu metni onaylayan veya metni onaylamaksızın Site’yi kullanmaya devam eden her kişi, aşağıdaki sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, kendisinin paylaştığı veya Site’nin kullanılması sebebiyle kişisel verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, üyelik süresince veya herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya Levitate Gösteri Teknolojileri’nin ilan ettiği/edeceği süre boyunca işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılmasına ve Levitate Gösteri Teknolojileri hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Toplanma Yöntemi

Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Levitate Gösteri Teknolojileri ile Site üzerinden paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir/ülke, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir. Levitate Gösteri Teknolojileri’ne verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir.

Site’yi kullandığınızda sizden aşağıdaki bilgileri tamamen otomatik yollarla aşağıdaki yöntemlerle elde edebiliriz:

E-Bülten Kayıt Bilgileri: Levitate Gösteri Teknolojileri hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almanız için ya da hizmetlerimizi tanıtmak amacıyla periyodik olarak veya Levitate Gösteri Teknolojileri’nin kendi takdirinde belirlediği zamanlarda hazırladığımız elektronik bültenimize, dolduracağınız form ile abone olabilirsiniz. Bu form ile sizden isminizi, soyisminizi, telefonunuzu ve e-posta adresini içeren kişisel bilgilerinizi elde edebiliriz. Bu bilgiler ile size E-Bülten göndererek hizmetlerimizi tanıtmayı ve Levitate Gösteri Teknolojileri ürünleri hakında daha detaylı bilgi sahibi olmanızı amaçlıyoruz. Bu E-Bülten’lere aboneliğinizi dilediğiniz an, göndereceğimiz E-Bültenlerin altında bulunan linkten ya da dataprotection@levitate.com.tr e-mail adresine göndereceğiniz e-mail ile sonlandırabilirsiniz. Ayrıca, E-Bülten ile ilgili detaylı bilgiyi Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metnimizin “Elektronik Ticari İleti” başlığında bulabilirsiniz.

 

Sizinle İletişime Geçmemiz Amacıyla Paylaştığınız Bilgiler: Levitate Gösteri Teknolojileri’nin sizinle iletişime geçmesini talep ettiğiniz durumlarda; Site üzerinden dolduracağınız form ile ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi bazı kişisel bilgileri elde ederiz. Bu bilgileri sizinle sağlıklı bir iletişim kurmak amacıyla kullanırız. Bizimle bu bilgileri paylaşırken aynı anda E-Bülten’e de abone olabilirsiniz. Bu durumda sizinle iletişime geçmek dışında; size E-Bülten göndererek hizmetlerimizi tanıtmayı ve sizin Levitate Gösteri Teknolojileri ürünleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmanızı da amaçlıyoruz.

Değerlendirilmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri: Site’deki genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.

Kullanım Verileri: Site’ye ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. İnternet sitesinde hangi bölümleri ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

Aygıt/cihaz Verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. Levitate Gösteri Teknolojileri ayrıca cihazınızdaki “cihaz tanımlayıcılara” erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla “cihaz tanımlayıcı” depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya Levitate Gösteri Teknolojileri’nin cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü taraf ortaklarımıza sitemizde ve uygulamamızda nasıl gezindiğiniz, demografik bilgileriniz ve Levitate Gösteri Teknolojileri’nin hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

Konum Bilgileri: Levitate Gösteri Teknolojileri, Levitate Gösteri Teknolojileri altyapısını kullandığınız konuma ilişkin veri toplayabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Levitate Gösteri Teknolojileri’nin topladığı bilgiler, Levitate Gösteri Teknolojileri’nin hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veri tabanını zenginleştirerek bu veri tabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Levitate Gösteri Teknolojileri bu bilgileri uygulama yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.

Levitate Gösteri Teknolojileri, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi, size E-Bülten göndererek bilgilendirme yapmak ve ürün ve hizmetlerinin demo versiyonlarını sağlamak; ürünleriyle ilgili detaylı bilgi vermek, promosyonlarından sizi haberdar etmek için kullanmaktadır.

Ayrıca bilgilerinizin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür.

Levitate Gösteri Teknolojileri, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi, size E-Bülten göndererek bilgilendirme yapmak ve ürün ve hizmetlerinin demo versiyonlarını sağlamak için kullanmaktadır. Levitate Gösteri Teknolojileri, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet optimizasyonu sağlayabilmek amacıyla, paylaştığınız kişisel verileri ve varsa sağladığınız içerikleri kendine veya başkalarına ait reklam, tanıtım, bildiri, duyurular için kullanabilir. Ayrıca bilgilerinizin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür.

Levitate Gösteri Teknolojileri, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Levitate Gösteri Teknolojileri tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Levitate Gösteri Teknolojileri’nin bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site’yi her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla Levitate Gösteri Teknolojileri tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

Levitate Gösteri Teknolojileri’nin sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.

Levitate Gösteri Teknolojileri, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler, veya Levitate Gösteri Teknolojileri sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Aktarılma Amacı ve Aktarılacak Alıcı Grupları

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, Amerika Birleşik Devletleri dâhil, denizaşırı ve kullanıcının bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. Levitate Gösteri Teknolojileri, kişisel veriler dâhil olmak üzere kullanıcıların bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir.

Buna göre Levitate Gösteri Teknolojileri, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla işleme sürecini alt sözleşme ile bir başkasına devredebilir veya yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşabilir. Bu nedenle kişisel bilgileriniz yaşadığınız ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Levitate Gösteri Teknolojileri, kullanıcıların kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak Levitate Gösteri Teknolojileri, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Levitate Gösteri Teknolojileri, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Levitate Gösteri Teknolojileri, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

 

Elektronik Ticari İleti

Tarafınıza E-Bültenlerimiz vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderilmesini talep etmeniz halinde; Site’de bulunan formun altında işbu metni okuduğunuzu ve E-Bülten almak istediğinizi belirtmeniz; iletileri almaya onay vermeniz gerekmektedir.

Dilediğiniz an, hiçbir gerekçe göstermeksizin E-Bülten ve elektronik ticari ileti almayı sonlandırma hakkına sahipsiniz.

Bu haklarınızı ücretsiz olarak, size gönderilen herhangi bir E-Bülten ya da elektronik ticari iletinin altında bulunan linke tıklayarak ya da dataprotection@levitate.com.tr e-mail adresine göndereceğiniz e-mail ile kullanabilirsiniz.

Sonlandırma talebinizin Levitate Gösteri Teknolojileri’ne ulaşmasını takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde E-Bülten ya da elektronik ileti gönderimi durdurulacaktır.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Levitate Gösteri Teknolojileri’ne başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,

  • İşlenmiş ise bilgi talep etme,

  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

  • Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  • İlgili mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

  • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, işbu metinde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Levitate Gösteri Teknolojileri’ne iletmeniz durumunda, Levitate Gösteri Teknolojileri talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Levitate Gösteri Teknolojileri tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilecektir.

KVKK uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Levitate Gösteri Teknolojileri’ne iletebilirsiniz.

Taleplerinizi yazılı olarak “Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Arge ve Eğiim Merkezi Apt. No:13 Çankaya/Ankara” adresine ıslak imzalı şekilde ya da dataprotection@levitate.com.tr e-mail adresine yukarıda sayılan şekillerde gönderebilirsiniz.

Değişiklikler Ve Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikası, Site’ye yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri internet sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız. Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde E-Bülten’lere aboneliğinizi dilediğiniz an sonlandırabilir ya da bizimle iletişime geçip gerekli adımların atılmasını sağlayabilirsiniz. Bu nedenle, Site’yi her ziyaret edişinizde Gizlilik Politikası’nı yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Bu belge en son 22/05/2020 tarihinde güncellenmiştir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Çerezler

Site’de bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup; kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerez kullanarak sizlere kişiselleştirilmiş hizmet sunarız, platformlarımızı ziyaret ettiğinizde kimliğinizi doğrularız, servislerimizi geliştirip iyileştiririz.

Kullandığınız İnternet tarayıcısı genellikle Çerezler kabul edilmiş şekilde açılmaktadır. Ancak dilediğiniz an bu ayarları değiştirebilir ve Çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer Çerezleri devre dışı bırakmaya karar verirseniz; Site’de sunduğumuz hizmetlerden işlevsel olarak faydalanamayabilirsiniz. Çerez ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:

Site ziyaretleriniz sırasında; geçici olarak kullanılan ve tarayıcı kapatıldığında kullanıcının cihazından silinen türde çerezler ile belli bir süre için bilgisayarınızda saklanan türde; birden fazla tarayıcı oturumunda kullanıcı bilgilerinizi tanımamıza imkân veren çerezler kullanılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, eğer çerezlerin devre dışı bırakılması için gerekli tarayıcı ve/veya e-mail ayarlarınızı yapmazsanız, çerezlerin tarafımızca kullanılması için onay vermiş sayılacaksınız.

bottom of page